Bakalárska práca 2017/2018

Názov: Intranet s webovým rozhraním pre sektor softwarového testovania
Autor: Roman Kuruc
Vedúci: Mgr. Peter Gergeľ

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať intranetový systém, súbor webových aplikácií, ktorý bude určený pre sektor zameraný na softvérové testovanie. Intranet musí obsahovať aplikácie, ktoré budú slúžiť na evidenčné úkony zamestnancov ale aj objednávky od klientov.

Návrh štruktúry práce

Prvý krok je získať zoznam potrieb spoločnosti, ktorá sa zaoberá softwarovým testingom. Na základe týchto poznatkov potom vytvoríme balík aplikácií pre zamestnancov a klientov, ktorý by mal zjednodušiť chod spoločnosti a zvýšiť prehľadnosť informácií.

Zamestnanecká sekcia má umožňovať zamestnancom pristupovať do interných aplikácií, ktoré využijú pri výkazoch a dokumentácii svojej práce na projektoch.

Účelom klientskej sekcie má byť prístup klientov spoločnosti do objednávacieho systému, v ktorom si môže klient rezervovať zamestnancov spoločnosti na rôzne druhy projektov, podľa ich osobných preferencií a životopisu.

Časový plán

Dokumenty

Zdroje